امروز پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۵:۳۷
صفحه داغ پلی اتیلن 160

صفحه داغ پلی اتیلن 160

 صفحه داغ پلی اتیلن 160 جهت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن کاربرد دارد. صفحه این دستگاه از جنس آلومینیوم با روکش تلفون صنعتی بوده و ترموستات آن تا دمای 300 درجه سانتیگراد قابل تنظیم می باشد.Iran Iran
سپهر البرز کرج
صفحه داغ پلی اتیلن 160
۳۸۲

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن

160-50  - دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
200-63  

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
250-90  - دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
315-90   

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
400-200  - دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
500-250  

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
630-400  - دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
800-500  

دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
1200-800  - دستگاه فاضلابی رومیزی جوش پلی
اتیلن 160-50  

دستگاه جوش الکتروفیوژ ن آبرسانی
400-25 -   دستگاه جوش الکتروفیوژ ن
گازرسانی 250-25

دستگاه هیدرولیک دستی جوش پلی
اتیلن 160-50  - دستگاه هیدرولیک دستی جوش
پلی اتیلن 200-63  

دستگاه هیدرولیک دستی جوش پلی
اتیلن 250-63  - دستگاه هیدرولیک دستی جوش
پلی اتیلن 315-90  

رینگ و فلنج پلی اتیلن در سایزهای 1200-50  - لوله پلی اتیلن در سایزهای 1200-50  

هیتر برقی پلی اتیلن در سایزهای
1200-25 - هیتر گازی پلی اتیلن در سایزهای 315-25 


مخازن آبی پلی اتیلن در ابعاد
مختلف -  اجرای پروژه های آبیاری قطره ای و
بارانی 

اجرای پروژه های انتقال آب و

فاضلاب - 


موردی یافت نشد.