امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۹:۲۱
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دستی 160

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دستی 160

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دستی 160 این دستگاه د خطوط انتقال آب و فاضلاب و کشاورزی، ویژه لوله های پلی اتیلن با جوشه سر

به سر مورد استفاده قرار می گیرد. از مشخصات این دستگاه قابلیت

جوش لوله های پلی اتیلن در 160-140-125-110-90-75-63 میلیمتر و در فشار کاری

16-10-6-4 اتمسفر می باشد.Iran Iran
سپهر البرز کرج
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دستی 160
۳۲۱
دستگاه
هیدرولیک جوش پلی اتیلن 160-50  - دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
200-63  دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 250-90  - دستگاه هیدرولیک جوش
پلی اتیلن 315-90   دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 400-200  -
دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن 500-250  دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن
630-400  - دستگاه Mهیدرولیک جوش پلی اتیلن 800-500  دستگاه
هیدرولیک جوش پلی اتیلن 1200-800  - دستگاه فاضلابی رومیزی جوش پلی اتیلن
160-50   دستگاه جوش الکتروفیوژ ن آبرسانی 400-25 -   دستگاه
جوش الکتروفیوژ ن گازرسانی 250-25 دستگاه هیدرولیک دستی جوش پلی اتیلن
160-50  -دستگاه هیدرولیک دستی جوش پلی اتیلن 200-63  دستگاه هیدرولیک
دستی جوش پلی اتیلن 250-63  -دستگاه هیدرولیک دستی جوش پلی اتیلن 315-90 رینگ
و فلنج پلی اتیلن در سایزهای 1200-50  - لوله پلی اتیلن در سایزهای 1200-50  
هیتر برقی پلی اتیلن در سایزهای 1200-25 - هیتر گازی پلی اتیلن در سایزهای
315-25   مخازن آبی پلی اتیلن در ابعاد مختلف -  اجرای پروژه های
آبیاری قطره ای و بارانی  اجرای پروژه های انتقال آب و فاضلاب
موردی یافت نشد.